Představujeme vám světovou novinku, která se jeví jako ventilační turbiny budoucnosti.

DESET DŮVODŮ PRO POUŽITÍ HV - profi:

  • Hybridní ventilátor HV má vysokou účinnost větrání po celou dobu používání oproti klasickým ventilačním turbinám, které jsou plně závislé na povětří.
  • S hybridním ventilátorem HV nejste otroky rozmaru větrů.
  • PROTOŽE hybridní ventilátor HV zajistí pravidelné větrání a výměnu vzduchu v daném prostoru, bez absolutní závislosti na povětrnostních podmínkách.
  • Hybridní ventilátor HV kombinuje výkon, spolehlivost a účinnost.
  • Je možné jej ovládat pomocí řady čidel například teplotního,tlakového, vlhkostního a zajistit tak funkční větrání bez ohledu na rychlosti větru. Lze jej regulovat pomocí časového spínače nebo stavitelných klapek a mřížek.
  • Hybridní ventilátor HV zkvalitní ovzduší od množství nečistot a emisí, tím že zajistí dostatečný přívod čerstvého přírodního vzduchu do prostor komerčních budov, panelových domů, sportovních, výrobních a skladovacích hal a tím zvětší komfort a pohodlí při užívání těchto prostor.
  • Hybridní ventilátor HV při odvětrání střešních plášťů a půdních prostor sníží tepelné zatížení v obytných nebo pracovních místnostech v podstřešních částech budov.
  • Oproti klasickým axiálním ventilátorům velmi nízkou hladinu zvuku, nízké náklady na elektrickou energii,efektivně využívá povětří s kombinací malého elektrického motorku 6W. Použitím účinné převodovky zajistí vysoký výkon.
  • Je vyroben kvalitní technologií, z kvalitních materiálů a dvěma ložisky SKF, které zajišťují stabilní, plynulý a velmi tichý chod.
  • Hybridní ventilátor HV je ekonomický, ekologický a energeticky nenáročný výrobek. Tato kombinace z něj činí vysoce účinný produkt pro tzv. „zelená řešení“.

Unikátnost hybridního ventilátoru HV-profi je v tom, že nemá tzv. „nulový“ výkon, že se prakticky nikdy nezastaví. Stále rotuje a odsává požadované minimální množství vzduchu. V tom je zásadní rozdíl od klasických ventilačních turbin, které, když neproudí vzduch vlastně zůstávají jenom jako pasivní větrací prvek.

Hybridní ventilátor HV– profi dosáhl výrazného ocenění a to na 11. mezinárodním stavebním veletrhu FORARCH SLOVAKIA a na veletrhu INCHEBA EXPO BRATISLAVA (duben 2008).

Hybridní ventilátor HV– profi je chráněn užitnými vzory a patenty. Hybridní ventilátor HV-profi je certifikován a zkoušen dle metodiky "Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru." Zkoušky jsou prováděny dle povinných předpisů a norem platných v ČR.

Hybridní ventilátor HV– profi vyrábí firma H-tech group s.r.o.

NOVINKA - Solární světlovody. Více zde

Nový Hybridní ventilátor HV 16/400. Více zde

Hybridní ventilátor HV byl ve 4. ročníku celostátní souteže Výrobek roku dne 16. dubna 2010 na Stavebních veletrzích Brno oceněn Čestným uznáním.

Hybridní ventilátor HV byl oceněn ČESTNÝM UZNÁNÍM na veletrhu INCHEBA EXPO BRATISLAVA 2008 a na 11.mezinárodním stavebnickém veletrhu FORARCH SLOVAKIA 2008.